mittenw.jpg

Kina enligt
World Values Survey  

World Values Survey (WVS) är ett globalt forskarnätverk som sedan 1981 gjort omfattande enkätundersökningar över stora delar av världen. Man undersöker människors uppfattningar om religoner, om demokrati, mänskliga rättigheter, åldrande, ungas plats i samhället, korruption, samhällets organ etc.

Kulturkartan
Kulturkartan görs av World Values Survey. Den är baserad på ett urval frågor och ger en sammanfattande bild av hur olika länder i världen placerar sig utifrån medborgarnas svar på ett antal frågor rörande värderingar. Den senaste kartan publicerades 2015 och är baserad på den sjätte omgången mätningar genomförda av WVS mellan hösten 2010 och våren 2014.

20151010_002031_0.png
Den undre vågräta axeln, x-axeln, mäter synen på livet från ren överlevnad (till vänster) till livskvalitet, tillit och självförverkligande (mot höger). Ju längre högerut ett land placerar sig, desto viktigare är individens frihet.
Den vänstra lodräta axeln, y-axeln, mäter traditionella värderingar kring religion och auktoritet. Mer traditionella religiösa föreställningar och respekt för auktoriteter hamnar nertill på skalan medan mer sekulära och mindre auktoritetsbundna värderingar hamnar högre upp på skalan.
Kina befinner sig till vänster i den övre oranga grupp som kallas Confucian medan Sverige ligger längst upp till höger i den grupp som kallas Protestant Europe.
Några andra länder kan nämnas: USA (till vänster om mitten i den grupp som kalls English Speaking), Ryssland (ungefär i mitten av den röda gruppen, Orthodox), Frankrike (till höger i den gröna gruppen, Catholic Europe), Indien (ungefär i mitten av kartan, i gruppen South Asia), Qatar (längst ned).


Att fundera på…
  • Hur kan man förklara var olika länder hamnar på kartan, till exempel Kina och Sverige?
Fördjupningstips


2019-02-13
© Tore Persson
Kommentarer till kinawebb@folkbildning.net 
webb.folkbildning.net/kina

20151008_205134_1.jpg