ideerw.jpg

Islam i Kina

Islam har i huvudsak kommit till Kina på två sätt, dels genom att muslimska legosoldater tagit anställning för Kinas kejsare och därefter slagit sig ned i landet, dels genom att Kina erövrat muslimska områden.
  • Vilka var de muslimer som först kom till Kina och varför?
  • Vilka är de andra muslimska grupperna?
 
Islam kom till Kina under Tang-dynastin och då dels med handelsmän västerifrån, dels med utländska soldater från en turkisk stam (förfäder till dagens uighurer i provinsen Xinjiang). Dessa soldater värvades av Kina för att försvara dynastin mot Anshi-upproret (755-763) och efter att upproret slagits ned fick de tillåtelse att stanna i Kina. Några decennier senare värvades andra muslimska trupper för att slåss mot tibetaner och en del av dessa bosatte sig i provinsen Yunnan. Även senare kom muslimer till Kina, exempelvis under Yuan-dynastin, då bland andra den arabiske resenären Ibn Battuta besökte Kina.
Den kanske historiskt mest kände muslimen i Kina var amiralen Zheng He (1372-1435) som ledde flera stora flott-expeditioner över Indiska oceanen till bland annat Östafrika.
De muslimer som bosatte sig i Kina gifte sig med kinesiska kvinnor som konverterade till Islam och de kom att utgöra grunden till den folkgrupp som numera kallas hui. Till skillnad från andra minoriteter, som har en lokal förankring någonstans i Kina, finns hui i stort över hela landet (om än mest i de nordvästra provinserna). De som räknas till hui-folket är dock inte självklart troende eller utövande muslimer i dagens Kina.

Erövrade muslimska områden
Det finns även andra muslimska folkgrupper i Kina, de flesta i Xinjiang, provinsen längst i väst. Bland de officiellt erkända etniska minoriteterna brukar följande – utöver hui – räknas som i alla fall delvis muslimska: bonan, dongxiang, kazaker, kirgiser, salar, tajiker, tatarer, uighurer och uzbeker. De flesta av dessa muslimer fick Kina så att säga på köpet när man under Qing-dynastin erövrade nya områden. I dessa ”nya” områden utbröt flera ”muslimska” upprop under slutet av 1700-talet och under 1800-talet.  
På 1930-talet ”upptäcktes” en ny liten folkgrupp på ön Hainan i Sydkinesiska havet, utsul. De är runt fem tusen personer, talar ett eget språk och anser sig vara muslimer. Deras ursprung är omtvistad och de kinesiska myndigheterna betraktar dem som en undergrupp till hui-folket (vilka de förmodligen inte har något gemensamt alls med förutom religionen).

Kvinnliga imamer
Kvinnors ställning i islamska länder brukar vara svag, men bland hui i Kina förekommer särskilda moskéer för kvinnor med kvinnliga imamer (religiösa ledare), vilket är nästan okänt i övriga muslimska världen. Detta är möjligen en följd av Kinas långa relativa isolering från de centrala islamska länderna i Mellanöstern, vilket möjligen kan tyda på att kvinnliga imamer kanske inte var något helt okänt inom Islam för mer än tusen år sedan?
Traditionellt har muslimer i Kina betraktats antingen som så ”islamiska” att de utgjort ett potentiellt hot (muslimska etniska minoriteter) eller så assimilerade att de varit nästan omöjliga att särskilja från han-kineser (hui).

Att fundera på…
  • Kina verkar inte ha varit utsatt för någon nämnvärd islamisk mission och islam har knappast spridits utanför de traditionella muslimska grupperna. Vad kan det bero på?   
2015-07-16
© Tore Persson
Kommentarer till kinawebb@folkbildning.net 
webb.folkbildning.net/kina


20120611_201026_1.jpg
En moské i staden Xian, Kinas största moské. Den är
byggd som ett traditionellt kinesisk tempel. Men texter
skrivna på arabiska, som över den här porten, vittnar
om vilken slags helgedom det är. Moskén ligger för
övrigt i Xians islamiska kvarter, där det doftar av
kryddor från mellanöstern.