Vad är Gotlands Bildningsförbund?

Gotlands Bildningsförbund är en ideell förening med studieförbundens distriktsorganisationer, Gotlands Folkhögskola, Länsbiblioteket, Gotlands läns Hemslöjdsförening, Gotlands Hembygdsförbund och Gutamålsgillet som medlemmar. 

Gotlands Bildningsförbund är ett organ för samverkan, samråd, förmedling, information och opinionsbildning för medlemmarna.

Vill Du veta mer om studiecirklar och andra kurser på Gotland - klicka vidare till medlemmar och sedan till deras respektive hemsida.

Gotlands Bildningsförbund är också en kunskapsbank för medlemsorganisationerna i folkbildnings- och kulturfrågor.

Gotlands Bildningsförbund har förmedlat stats- och regionala medel till ideella organisationer som inte är medlemmar i eller har samarbetsavtal med något studieförbund. Dessa bidrag upphörde år 2010 trots livliga protester från länsbildningsförbunden.

 

 

© Gotlands Bildningsförbund. Senast uppdaterad 2014-08-22. Webbmaster är Johan Palmqvist