20140815_002114_0.pngVem är oskyldig?   

Vilka är egentligen ”skyldiga” och ”oskyldiga” i en konflikt? Ofta sätter man likhetstecken mellan civila personer och oskyldiga personer.
Om det t.ex. gäller en nation som anfaller en annan nation anser jag alla som är under rösträttsåldern vara oskyldiga – oavsett om de bär uniform eller ej – eftersom de faktiskt inte har kunnat påverka beslutet att gå i krig – i alla fall inte genom de formella vägarna i den typ av demokrati vi har, dvs med röstsedeln. Men de vuxna, de röstberättigade, kan de – oavsett om de bär uniform eller ej – logiskt betecknas som oskyldiga? Ja, i en diktatur kanske, men i en demokrati?
Om man tar ett beslut om att gå i krig och skickar sina soldater dit, är det bara soldaterna som är skyldiga och då lovligt byte? I så fall borde en person som vill ta livet av någon och gör det genom att hyra in en professionell mördare i konsekvensens namn gå fri; han är ju så att säga kriminellt ”civil”!
Eller ta t.ex. de israeliska bosättarna på Västbanken. Kan man beteckna dem som annat än skyldiga; de bryter ju till och med mot internationell lag. Och de politiker i regeringen och i Knesset som accepterar och till och med uppmuntrar dem, är de oskyldiga? Eller de israeliska medborgare som röstat fram dessa politiker?
För mig är det uppenbart att de oskyldigaste bland israelerna faktiskt kan vara soldaterna, som ofta är så pass unga att de ännu inte har fått möjlighet att delta i något val. Dvs de är oskyldiga till själva bosättningen och den konflikt den skapar – som ofta leder till sådana extrema situationer att dessa soldater inte klarar av pressen utan gör sig skyldiga till våldsdåd och krigsförbrytelser.
Men vem är egentligen de verkligt skyldiga till att dessa situationer över huvud taget uppstår?2014-08-15
© Tore Persson

20140711_223812_0.jpg