20140704_193752_0.png”Den enda verkliga bildningen kommer från det som går tvärt emot oss.” (André Gide)


Betraktelser
”uttryck för ett tankemässigt övervägande (av ngt) särsk. ngt med djupare el. konstnärlig innebörd: en poetisk betraktelse över årstidernas växlingar; betraktelser över författare och enskilda verk” (Norstedts svenska ordbok)

Det lär finnas ett gammal kinesiskt ordspråk som lyder som så:

Om du tycker detsamma idag som
i förrgår, vad lärde du dig då igår?

I offentliga debatter, inte minst politiska, är ”principfasthet” det som verkar vara den högsta normen av alla. ”Principfasthet” i betydelsen att aldrig ändra åsikt – eller åtminstone att aldrig erkänna att man ändrat någon åsikt.
Men vad betyder det, egentligen? Vad jag kan se inget annat än oförmåga eller ovilja att lära sig något nytt, att aldrig erkänna att man möjligen lärt sig något man inte visste tidigare.
Men principfast, ska man inte vara det? Jovisst, mot just sina principer, vilket för mig är detsamma som ens grundläggande värderringar. Inte för att jag sympatiserar med alla möjliga värderingar, men i den mån de verkligen är uttryck för ens djupare personlighet känns det rimligt att man håller fast vid dem – i alla fall tills man eventuellt genomgått någon mer fundamental bildningsprocess.
Men att vara ”principfast” när det gäller åsikter är bara enfaldigt.
En grundläggande värdering är för mig exempelvis att alla människor, oavsett var de kommer från, är lika mycket värda. Det är en värdering som jag inte har för avsikt att ändra på.
Men när det kommer till frågan om vad man konkret kan göra för att till exempel undanröja orättvisor då handlar det om åsikter. Olika vägar, strategier, kan vara mer aller mindre effektiva, beroende på tidsepok, folks historia och kultur etc. Att hålla fast vid en viss åsikt om vilken som är den bästa strategin eller metoden, bara för att man en gång har ”valt” den, är inte principfasthet; det är bara dumhet.
Så, vad lärde du dig igår?


Se även följande webbplatser:
Om Kina2015-01-05
© Tore Persson

20140711_223812_0.jpg