Kurt-Göran Öberg
Själevad
Bild hemsida.jpg


Född på Alnö, Medelpad 1942. Har ett förflutet som företagare i kontorsbranschen. Har tecknat i hela mitt liv. Publicerades i Aftonbladet första gången 1991 dessutom lokalpress i flera tidningar. Mina dikter publicerades första gången i antologin ” Vem bryr sig” - 97. Kom ut med egen diktsamling ”Livsvandring” på ”Ord & Visors förlag” 2000. 2006 medverkade jag i "Sågverksfolket" - Alnöbygd från forntid till nutid, med "Minnen från Utvik" den by på Alnön som jag växte upp i. Jag var medarbetare i RADIO ÖRNSKÖLDSVIK sedan 1997 med kåserier och andra program. Närradioverksamheten upphörde 1/1 2019! Är sedan årsskiftet 2003 ansvarig utgivare för nu 33 år gamla SjälevadsPosten, en lokal tidning som har läsare över hela Sverige. 2003 erbjöds jag ta över värdskapet för POESIHÖRNAN på Arkenbiblioteket, en verksamhet jag hade till och med våren 2014. Parallellt med radioprat och tidningsmakeri startade jag upp berättarkvällar i Grillkåtan vid friluftscentralen i Själevad.
 Mobil 070 - 324 80 92
Ett par av mina bildinsändare i tidningarna ÖA & TÅ.
Hemsida teckningar.jpg
Kåseri i Örnsköldsviks Allehanda

Klicka på bilden blir större och lättläst
Bland Tomtar och Troll.jpg
Tidningen trycks i färg  
Prenumeration sänd in 250,-/år (6 nummer) på Plusgiro 410 76 36 - 5

sp 3 22.jpg

Här ett par förstasidor från tidigare omgångar
Klicka på nedan ger bättre läsbarhet

SP Hemsida 2006 2007.jpg

Berättarkvällar 2018

BK 18.jpg

BK 2.jpg
Fortsättning följer...

NR Final.jpg

Kurt-Göran ÖA 2016.jpg
Tack för ditt besök! Foto Maria Edstrand