20171029_192341_0.jpg

KLIMATET
Den här webbplatsen är utformad främst med tanke på studiecirklar och folkhögskolor.
Större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med folkbildning, främst inom studieförbund men också på folkhögskola samt på Folkbildningsrådet. Numera är jag verksam som frilansande skribent och folkbildare.
Se även:


2016-01-07
© Tore Persson


Hemsida