20171029_192341_0.jpg

KINA
Den här webbplatsen är utformad främst med tanke på studiecirklar och folkhögskolor.
Större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med folkbildning, främst inom studieförbund men också på folkhögskola samt på Folkbildningsrådet.
Numera är jag verksam som frilansande skribent och folkbildare. Och jag intresserar mig för Kinesisk historia, kultur etc.

• I januari 2021 fullbordade jag en bok, Kina – den meritokratiska civilisationen (2021), som ger en historisk bakgrund till dagens Kina och bland annat förklarar byarnas roll för den språngartade ekonomiska utveckling som Kina upplevt de senaste decennierna.
Boken fokuserar på några centrala teman, såsom familjens roll liksom vad konfucianismen och andra idériktningar har betytt. Ett annat tema är de krävande examinationer som under tusen år sållade ut blivande kejserliga ämbetsmän samt blev en garant för att obegåvade eller lata ur överklassen ej kunde få några inflytelserika poster i samhället. Se följande utdrag. med innehållsförteckningen och prologen.

20210310_121320_1.png


• I december 2015 publicerade jag en bok om Taiping, som troligen blev det blodigaste upproret i världshistorien, med minst 20 miljoner döda. Det pågick i Kina i mitten av 1800-talet och leddes av en fattig bondson som misslyckats i de kejserliga examinationerna för att bli ämbetsman och som var övertygad om att han var Guds andre son och Jesu yngre bror (Taiping – När Jesu yngre bror skulle frälsa Kina).

20151215_122349_0.jpg


Jag har också skrivit om svensk folkbildning för några kinesiska tidskrifter som ägnar sig åt livslångt lärande.
I Kina finns ett stort intresse för svensk folkbildning. Där finns en växande icke-formell vuxenutbildning, med kurser som har en del likheter med svenska studiecirklar. På två områden skiljer de sig dock särskilt åt:
  • Studiecirklar i Sverige arrangeras av studieförbund som har bildats och ”ägs” av folkrörelser. Motsvarande kinesiska kurser arrangeras av lokala studiecentra etablerade av respektive kommun.
  • Svenska studiecirklar består av en mindre grupp deltagare, vanligen fem till femton, som har möjlighet att sitta i en cirkel och där alla hinner vara aktiva under varje möte. I Kina är grupperna vanligen betydligt större, kanske 30-40, och man sitter som i en traditionell skolklass.2021-03-10
© Tore Persson
Kommentarer till kinawebb@folkbildning.net 
webb.folkbildning.net/kina
Hemsida