20111026_001343_0.png

Blandat smått & gott om…

Ett antal notiser om Kina, kanske av mindre vikt för förståelsen av landet, dess folk och kultur, men som ändå bidrar till helhetsbilden:

 • Beijings hutonger, i de gamla bostadskvarter, som mer och mer tvingas vika för modernare bebyggelse.
 • De sju vise i bambulunden, som drog sig tillbaka från samhället för att istället ägna sig åt samtal, konst och dryckenskap.
 • Hängande likkistor som för hundratals eller tusentals år sedan placerades på branta bergsväggar i sydvästra Kina.
 • Joseph Needham, som var Kina-kännare, folkdansare, nudist, vänsteraktivist, kristen, universitetsrektor, föreläsare, tågfantast etc – och passionerat intresserad av kvinnor.
 • Kalendern, den traditionella kinesiska, är en månkalender som består av perioder på sextio år.
 • Kangen – den traditionella uppvärmda sängen på landsbygden i norra Kina.
 • Kinesiskt schack, dvs det kinesiska schack-spelet xiangqi.
 • Klädstilar, som har växlat inte bara efter mode utan också efter ideologi.
 • Konkubiner, en tradition fram till 1950, då denna sed förbjöds.
 • Linné-lärjungar, dvs lärjungar till Carl von Linné (1707-78) som på sjuttonhundratalet reste mot Kina.
 • Mahjong, ett spel som skapades i Kina, troligen under 1800-talet, som förbjöds under Mao Zedongs tid och som därefter åter blivit populärt.
 • Mynt: under drygt två tusen år användes runda mynt av koppar med fyrkantiga hål i mitten.
 • Månportar utgör ett vackert och inbjudande inslag i den kinesiska arkitekturen.
 • Namn-tabun, under den kejserliga tiden fick kejsarens egennamn normalt inte användas av andra personer eller i andra sammanhang.
 • Pagoder, som det finns ca tio tusen av i Kina.
 • Personnamn i Kina och om hur man brukar ”översätta” utländska namn till kinesiska.
 • Plankvägar, som byggdes längs bergsväggar och som användes under mer än två tusen år.
 • Syrsor som husdjur, en gammal sed. Syrsorna hålls både för deras ”spelande” och för deras stridshumör.
 • Tidszoner: Kina är det största landet som bara har en enda tidszon.
 • Tiotusen och andra stora tal…  
 • Ätpinnar bör man lära sig hantera innan man ger sig av till Kina.


2014-11-30
© Tore Persson
Kommentarer till kinawebb@folkbildning.net 
webb.folkbildning.net/kina

20120611_193550_0.jpg
Kinesiskt schack spelas ofta i parkerna.