20171029_192341_0.jpg

Senaste nytt på webb-platsen
Denna webbplats om Kina kompletteras fortlöpande med dels helt nya sidor (NYTT), dels med uppdateringar av existerande sidor (UPPD.). Sådana uppdateringar kan vara av olika slag, som:
• Kompletteringar med nya exempel, fler aspekter, andra bedömningar e.dyl.
• Korrigeringar av sakuppgifter, analyser etc baserade på nyare forskning m.m.
Språkliga korringeringar av stavfel o.dyl. rapporteras inte här. Däremot ska datumangivelsen nederst på varje sida ange när den senaste korrigeringen, stor eller liten, gjordes.
Nya och uppdaterade sidor under den senaste månaden:
Mittens Rike:
 • Visste du…?
 • Namnet Kina?
 • Riket i mitten…
 • Den kinesiska drömmen
 • Tianxia  
 • Är Kina unikt?
 • Kulturkarta (WVS)
Kina idag:
 • Land-fakta
 • Administrativ indelning
 • Stad och landsbygd
 • Utveckling?
 • Utbildning
 • Livslångt lärande
 • Statskapitalism
 • Ekonomiska hot
 • Korruptionen
 • Tillväxtens pris
 • Ett-barns-politiken
 • Utmaningar   
 • Diverse
Makt & rätt:
 • Hur Kina styrs – UPPD.
 • Kommunistpartiet
 • Partikongressen 2012
 • Partikongressen 2017
 • Censuren
 • Reformprogram 2013  
 • Diverse
Världsmakten: – UPPD.
 • Mitt i Östasien
 • Sydkinesiska havet
 • Diaoyu-öarna  
 • Krigsmakten
 • Kina i Afrika – UPPD.
 • Diverse
Folk & språk:
 • En folkens historia
 • Minoritererna
 • 55 minoriteter
 • Hakka
 • Mosuo  
 • Språk i Kina
 • Tecknen  
 • Pinyin
 • Diverse
Natur & miljö:
 • Landet
 • Floran
 • Faunan
 • Klimatet
 • Vattnet
 • Floder & kanaler
 • Gula floden
 • Tre raviner
 • Syd-nord-projektet
 • Skogarna
 • Öknarna
 • Jordbävningen 2008
 • Naturkatastrofer
 • Diverse
Idéerna:
 • Kinas kosmos
 • Andar, själar, gudar
 • Konfucianismen
 • Daoismen
 • Legalismen
 • Moismen
 • Buddhismen
 • Judendom
 • Kristendom
 • Islam  
 • Mao Zedong-tänkandet  
 • Falun Gong
 • Det moderna Kina
 • Diverse
Kulturen:
 • Kulturarvet:
 • – Traditionella helger
 • – Kalligrafi  
 • – Qingming-målning
 • – Klassisk litteratur  
 • – Musikinstrument
 • – Historie-berättande
 • Partiet och kulturen
 • Kulturrevolutionen
 • Modern litteratur
 • Vad är ett original?
 • Diverse
Historien:
 • Dynastier & perioder:
 • – Forntidens Kina
 • – Kejsarnas Kina I
 • – Kejsarnas Kina II
 • – Republiken Kina
 • – Folkrepubliken Kina
 • Kinas klimathistoria
 • Kinas kvinnliga kejsare
 • Långa muren
 • Examinationssystemet
 • Förvaltningen  
 • Eunuckerna
 • Taiping-upproret  
 • Första världskriget
 • Upp till bergen…
 • Stora språnget
 • Folkommunen
 • Tiananmen 1989  
 • Diverse
Smått & gott:
 • Beijings hutonger
 • De sju vise i …  
 • Hängande likkistor
 • Joseph Needham
 • Kalendern
 • Kangen
 • Kinesiskt schack
 • Klädstil  
 • Konkubiner
 • Linné-lärjungar
 • Mahjong
 • Mynt
 • Månportar
 • Namn-tabun
 • Pagoder
 • Personnamn  
 • Plankvägar
 • Syrsor som husdjur
 • Tidszon
 • Tiotusen etc…
 • Ätpinnar  
Tema-sidor:  
 • Familjen
 • Fotbindningen
 • Gåtan
 • Jordbruket
 • Lagen
 • Medicinen
 • Migranterna
 • Opiumet
Studie-tips:
 • Böcker om Kina
 • Books about China
 • Om Kina på Internet
 • Poscasts om Kina
 • Radio & TV
 • UR om Kina
 • Lära sig kinesiska?
 • Källkritik
 • Bildning
 • Diverse tips
 

© Tore Persson
Kommentarer till kinawebb@folkbildning.net 
webb.folkbildning.net/kina
Hemsida