Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, erbjuder

Nätpedagogisk grundkurs för folkbildare
21 september - 20 november 2015
med träff på Tollare folkhögskola 7 - 8 oktober20150217_123040_0.png
Kursledare och - deltagare i Nätpedagogisk grundkurs för folkbildare hösten 2014


Nätpedagogisk grundkurs för folkbildare är ett första kursinriktat steg i fortbildning för folkhögskolelärare och annan pedagogisk personal inom folkbildningen. Kursen innehåller grundläggande nätbaserad pedagogik för den som saknar, eller har liten erfarenhet av detta.


Mål
Målet är att deltagarna efter avslutad kurs kan skapa och genomföra ett flexibelt och mötesbaserat lärande i folkhögskolekurser på nätet.

Omfattning
Kursen omfattar 40 timmar fördelade på en tvåveckors introduktionsperiod med material och frågeställningar distribuerade genom Internet, en fysisk träff om två dagar samt en sex veckor lång distansperiod.  


Kursen inleds 21 september med två veckors introduktion via Folkbildningsnätet.

Efter påsklovsveckan följer ett tvådagarsmöte på Tollare folkhögskola 7 - 8 oktober. Mötet börjar med lunch kl 12 första dagen och avslutas vid 14-tiden påföljande dag. Därefter fortsätter kursen med 6 veckor på nätet.


Anmälan senast 1 september  till Anmalan.natped.grundkurs@folkbildning.net 
 
Kursavgift:  En kursavgift på 2 500 kr - inkluderar mat och logi under introdagarna. Reseutjämning tillämpas så att den som väljer billigaste färdsätt får ersättning för resekostnader över 600 kr.

Kursledning: Kiki Bodin, Kenneth Hermansson och Johan Zimmermann20150217_124328_3.jpg         20150217_124020_2.jpg